NTM Fastigheter är en del av NTM-koncernen

NTM Fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Östergötland. NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media med tidningar från norra Småland till Norrbotten

Om NTM Fastigheter

Kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Östergötland

NTM Fastigheter är ett helägt dotterbolag till NTM som äger och förvaltar kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i Östergötland. I Linköping finns en nybyggd fastighet på Kungsgatan som stod klar hösten 2019.

En del av NTM

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media där kärnan i vår verksamhet är en fri och oberoende journalistik som skapar lokal samhällsnytta och värnar demokrati. 

NTM är stiftelseägd vilket innebär att allt kapital går tillbaka till verksamheten och garanterar möjligheten att agera långsiktigt.  

Våra mediehus, från Småland till Norrbotten, har nyhetskanaler som når cirka 70 procent av invånarna i våra områden. Våra lokala medierådgivare och reklambyrån Fluid bedriver ett brett kommunikationsarbete och skapar lösningar för det lokala näringslivet att utveckla sin marknadsföring. 

Flertalet av våra egna tidningar trycks i Pressgrannars och Tryck i Norrbottens moderna coldset-anläggningar och genom utdelning av morgontidningen har vårt eget distributionsbolag Svensk Hemleverans byggt upp ett starkt distributionsnät där vi även jobbar med morgonpigga hemleveranser av både brev och paket. 

Kvinna läser mobil på en åker med traktor i bakgrunden, skymning